Licówki, Implanty

Nasi Pacjenci

(wszyskie zdjęcia zostały wykonane w naszym gabinecie i przedstawiają przebieg leczenia naszych pacjentów)

LICÓWKI

Licówki porcelanowe lub kompozytowe są mało inwazyjną metodą poprawy kształtu zębów i estetyki zwłaszcza w zębach przednich.Nie wymagają tak znacznego szlifowania zębów jak w przypadku koron.

 

Przypadek 1

Stan przed leczeniem.

 

Stan po leczeniu. Poprawa estetyki przez zmianę kształtu, szerokości i koloru zębów.

 

Przypadek 2

 

Stan przed leczeniem. Liczne niekosmetyczne wypełnienia, siekacze boczne(dwójki) zrotowane.

 

Widoczna rotacja dwójek.

 

Stan po czterech latach. W przypadku jedynek - korony porcelanowe. Dwójki - licówki porcelanowe.

 

Widoczna korekta ustawienia dwójek za pomocą licówek.Przypadek 3

 

Stan przed

Liczne nieładne plombki w siekaczach, prawa dwójka obrócona.

 

Stan po.  Trzy korony porcelanowe i jedna licówka.

 

Implanty zębowe to śródkostne wszczepy wykonane z tytanu. Tytan jest materiałem zupełnie obojętnym dla organizmu. Nasz układ odpornościowy w ogóle go "nie widzi", dlatego po wprowadzeniu tytanowego implantu następuje naturalny proces gojenia kośći nawierconej przed imlantacją i tzw. osteointegracja czyli sztywne połączenie implantu z kością. Implanty służą do wstawienia pojedynczych zębów, kilku zębów (mosty na implantach) oraz rekonstrukcji bezzębia (mosty, czyli stałe - nieruchome uzupełninia lub protezy ruchome stabilizowane przez zatrzaski na implantach).

 

Pojedynczy implant

 

Śruba gojąca na implancie w miejscu górnej prawej czwórki

 

 

Implant po odkręceniu śruby gojącej.

 

Łącznik przykręcony do implantu.

 

Korona   porcelanowa zacementowana na łączniku. W miejscu braku pojawił się ząbek bez konieczności ingerowania w sąsiednie zęby. Tradycyjna alternatywa to most wymagający znacznego oszlifowania dwóch zdrowych zębów. Dodatkową wadą mostu jest utrudnienie higieny, brak możliwości użycia nitek dentystycznych w przestrzeniach międzyzębowych.

 

 

MOSTY NA IMPLANTACH

 

Implanty z łącznikami przygotowane do zacementowania mostu trzypunktowego.

 

gotowy most uzupełniający brak trzech zębów w szczęce. Dzięki takiemu rozwiązaniu znowu nie trzeba było ingerować w zdrowe tkanki zębów.

 

IMPLANTY W BEZZĘBNEJ ŻUCHWIE

 

Opcja nr 1: ruchoma proteza stabilizowana na dwóch implantach. W żuchwie nie ma protez całkowitych ruchmych, są tylko BARDZO ruchome. Ze względu na ograniczną powierzchnię przylegania protezy(znaczne mniejsza niż w szczęce, gdzie jest podniebienie), obecność wędzidełek wargi, języka oraz znaczny zwykle zanik kości, proteza tradycyjna to najczęściej kompromis nie do przyjęcia. Dwa implanty z zatrzaskami kulkowymi lub specjalną belką świetnie fiksują protezę.

 

 

 

Belka przykręcona do implantów łączy się z protezą na zasadzie zatrzasku.

 

 

Belka na modelu oraz odwrócona proteza pasują do siebie idealnie.

 

 

Próbna proteza na modelu.

 

Opcja nr 2  w bezzębnej żuchwie to 6 implantów. W takiej sytuacji możemy wykonać uzupełnienie stałe zamiast zdejmowanej protezy.

 

Gotowy most dwunastopunktowy zacementowany na stałe

Trudny przypadek bezzębia w szczęce. Zanik kości i płaskie podniebienie spowodowały brak szans na powodzenie zastosowania tradycyjnej całkowitej protezy górnej.


Rozwiązaniem jest zastosowanie 4 implantów oraz indywiduanych łączników pełniących rolę zatrzasków stabilizujących sztuczne zęby. Oś wprowadzenia implantów jest wymuszona warunkami(zanik pionowych wyrostków zębodołowych kości szczęki) i jest prawie prostopadła do osi zębów ustawionych w protezie. 

Taka stabilizacja przywraca uśmiech. Lubię pacjentów uśmiechniętych po zakończeniu leczenia...

Dzięki zakotwiczeniu na implantach można ograniczyć rozległość uzupełnienia. Odsłonięte poniebienie, bez sztucznej akrylowej części protezy znacznie poprawia komfort.